De bovenschoolse plusklas

De bovenschoolse plusklas is speciaal voor die kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Onder leiding van een vakleerkracht (Willeke Rol) werken deze kinderen aan verdiepende en verbredende opdrachten. Kinderen die voor deze ‘Plusklas‘ in aanmerking komen gaan 1x per week 1 dag naar het Atelier in Diemen toe.

 

Binnen de school zijn er verrijkingsgroepen (sterrenberen), waar kinderen uit de klassen structureel les krijgen van speciaal geselecteerde leerkrachten.


Groep 03 — 08: Renske Tromp