Ziekmelding

Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u de leerkracht hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan mondeling voor aanvang van de les of telefonisch vanaf 08:20u via: (020) 6 994 997. Mocht uw kind tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken dan nemen wij telefonisch contact met u op.

We vragen u bij ziekte zelf uw kind op te komen halen. We sturen uw kinderen niet zelf naar huis. Als wij telefonisch geen gehoor krijgen, dan blijft uw kind op school. Mocht er medische hulp nodig zijn, dan schakelen wij deze medische hulp uiteraard in.