Sociaal Emotioneel Leren

Voor u als ouder,

 

Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het gebied van sociale en emotionele vaardigheden. De meeste scholen hebben daar een methode voor. Kwink is zo’n methode. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

Koelkastposter voor thuis

Uw kind is gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Kinderen ervaren namelijk een gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden delen. Als ouders en leerkrachten beiden het belang van kinderen op het oog hebben. Daarom stimuleert Kwink deze samenwerking.
Onder andere met de Koelkastposter (nr. 2 van schooljaar 2021-2022). Een aantrekkelijke poster (4x per jaar) met speelse opdrachten, leuke gespreksvragen en aantrekkelijke tekeningen. Voor kinderen van 4-12 jaar. Doe ook mee met Kwink thuis!