MedezeggenschapsRaad

De MedezeggenschapRaad (MR) is het inspraakorgaan voor ouders en personeelsleden op onze school.

De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. Onze vergaderingen zijn meestal openbaar: hierbij bent u dus welkom als toehoorder. Wij staan open voor inbreng. Spreekt u ons gerust aan op school of mail ons op  mr@obsdegrotebeer.nl.

 

Wie zijn wij:

 • Isabelle Agsteribbe (voorzitter) - ouder van Duco (groep 1/ 2 B)
 • Berteun Damman (secretaris) - ouder Noor (groep 1/ 2 B) en Teun (groep 5)
 • Eva van den Eijnde - ouder Brett (groep 3)
 • Jenneke Klijn - leerkracht (groep 3)
 • Kirsten Rietbergen - leerkracht (groep 7)
 • Lidio Blankstein - leerkracht (groep 4)

 

Waar houdt de MR zich mee bezig?

De MR heeft een adviserende en/of controlerende taak op beleidsmatig niveau t.a.v. de ontwikkelingen rond de school. Bij sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht en bij andere onderwerpen adviesrecht. Onderwerpen waar wij het over hebben zijn bijvoorbeeld: het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, ondersteunende werkzaamheden ouders, het schoolplan en sponsoring. Een uitgebreidere beschrijving over de onderwerpen die wij bespreken, staan omschreven in het reglement van de medezeggenschapsraad. Op uitnodiging van de MR wordt een gedeelte van de vergadering bijgewoond door de directeur, Yvonne Grein.

 

Een aantal recente voorbeelden van acties zijn:

 • De MR heeft na het lezen van de begroting advies uitgebracht. Mede daardoor is er nieuw speelmateriaal aangeschaft. 
 • De MR is conform de reglementen betrokken geweest bij de sollicitatieprocedure van de nieuwe directeur en heeft tevens advies uitgebracht in verschillende stadia. Ook is er ingestemd met de benoeming van de nieuwe directeur. 
 • Wij houden ons bezig met de verkeersveiligheid rond de school. Onder andere naar aanleiding van de discussies in de MR is er een zebrapad aangelegd.Ook is er meegedacht over de nieuwe veilig-naar-schoolroute die met de herinrichting van de Rijksstraatweg komt. 
 • De MR heeft het in de vergadering gehad over het besteden van de NPO gelden. Hiervan zijn er Chrome books voor alle groepen gekocht, zijn er onderwijsassistenten aangenomen en is de bibliotheek vernieuwd. 
 • De MR heeft uitstel verleend voor het meerjarig schoolplan.
 • De MR heeft adviesrecht over de jaarlijkse schoolbegroting, het formatieplan en het schooljaarplan.

Bent u nieuwsgierig geworden?

Zoals eerder vermeld zijn de vergaderingen meestal openbaar. Laat ons weten als u de vergadering wil bijwonen.

Ons e-mailadres is:  mr@obsdegrotebeer.nl

 

 

Documenten

Onze documenten vindt u op de pagina "documenten".