Ouderbijdrage

Om extra activiteiten en uitstapjes mogelijk te maken zijn we afhankelijk van ouderbijdrage. Elk jaar vragen wij om deze vrijwillige financiële bijdrage, omdat de overheid voor bepaalde zaken en activiteiten geen geld beschikbaar stelt. Toch willen wij graag onze leerlingen deze extra activiteiten en voorzieningen blijven aanbieden, omdat we ze belangrijk vinden voor de school en het onderwijs. Denk aan zaken als: Sinterklaas, Kerst, Pasen, uitstapjes, excursies etc. Zonder ouderbijdrage kunnen we de leuke activiteiten en voorzieningen niet bekostigen!

 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is € 50,- per kind, maar een extra bijdrage wordt erg gewaardeerd. U kunt de ouderbijdrage overmaken op IBAN-rekeningnummer NL32RABO0300897359, onder vermelding van de naam en de groep van uw kind(eren).

We stellen uw bijdrage erg op prijs en bedanken u alvast voor uw medewerking.

 

Heeft u nog vragen over de vrijwillige ouderbijdrage, of kunt u de bijdrage niet betalen maar zou u dat best willen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de school: (020) 6994997. Wellicht kunnen wij u helpen.

 

Declaratieformulieren liggen bij meester Stanley, of kijk op de website van de gemeente Ouder-Amstel bij het declaratiefonds.