De leerlingenraad

De raad bestaat uit 12 leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8. De raad komt maandelijks bij elkaar. Er komen onderwerpen aan bod die door de kinderen (vanuit de eigen groep) worden ingebracht. Daarnaast zet de voorzitter Yvonne Grein (directeur) ook bespreekpunten op de agenda.
Waarom een leerlingenraad?
  • De kinderen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • Betrokkenheid met de school bevorderen.
  • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
  • De kinderen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
  • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
  • De Kinderen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
  • Bevorderen van actief burgerschap