Verlofaanvraag

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Dit wil zeggen dat uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag blijven. Mocht het gebeuren dat er toch verlof moet worden aangevraagd, dan kunt u in bepaalde gevallen schriftelijk verlof aanvragen (minimaal zes weken voor aanvang van het gevraagde verlof). U kunt het “Aanvraagformulier vakantie en verlof” hieronder downloaden. Bij Stanley is het formulier overigens ook nog steeds verkrijgbaar.