Tussenschoolse opvang (0verblijf)

De overblijftijd is van 12.00 tot 13.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Tijdens de overblijf heeft elke klas zijn eigen overblijfkracht. Dit zijn ouders of andere vrijwilligers. Er wordt een half uur gegeten en een half uur (buiten)gespeeld. Let erop dat uw kind gezond eten mee krijgt. Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn in de groei en gezonde voeding is belangrijk voor hun ontwikkeling.

 

Overblijven vindt plaats in een veilige en prettige sfeer en valt onder de verantwoordelijkheid van school. De waarden en normen van de school zijn de basis voor de omgangsvormen tussen de kinderen en de overblijfkrachten. De regels zijn afgestemd op de schoolregels. Overblijven is anders dan de lessituatie. Kinderen hebben meer vrijheid. Echter, ook hier gelden afspraken en regels.

 

Er zijn kosten verbonden aan het overblijven. Het overblijfgeld is euro 1,25 per keer en is, in overleg, te betalen in verschillende termijnen. 


Contactgegevens overblijf: 

s.brown@obsdegrotebeer.nl