Proef ‘fijnstofvanger’ geslaagd

19th dec 2014

De proef is gehouden in het open deel van de school dat ook in verbinding staat met de centrale hal die door het hele gebouw loopt. Het systeem bestond uit een frame van 4,5 meter breed, 1 meter hoog en 0,4 meter diep. De voor- en zijwanden bestonden uit een gaaswerk. De spanningsdraadjes (het FDRS-systeem) bevonden zich in de kast op > 2.00 meter hoogte. Hierdoor had niemand last van de kast en kon ongestoord gebruik gemaakt worden van de vloer en kapstokken daaronder.

FDRS kast BAMResultaten proef
Gedurende de meetperiode (twee weken) kon het FDRS-systeem afwisselend AAN – en UIT worden gezet en kon met de meetapparatuur de werking gevolgd worden. Het in- en uitschakelen van het systeem gebeurde steeds op verschillende tijdstippen (tijdens lessen en pauzes, maar ook op momenten dat de school niet in gebruik was, zoals in weekenden). Ook was goed te zien wat er met de binnenlucht gebeurt zodra de school in gebruik is of wanneer er geen activiteiten zijn (weekend/vakanties).

Binnen de meetperiode is ook getest met de duur van het aan- en uitschakelen van het systeem (interval van 100 en 200 minuten). Dit is gedaan om het maximale rendement van de apparatuur te bepalen. Daarnaast is er een berekening gemaakt voor een interval van 300 minuten. Deze kon tijdens de meetperiode helaas niet meer uitgeprobeerd worden.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de reductiemogelijkheden van het systeem. Het geeft aan wat het systeem kan.

FDRS-systeem BAMHet systeem werkt, ook dus waar het gaat om de allerkleinste stofdeeltjes. Hoe langer het systeem is ingeschakeld, hoe lager uiteindelijk het gehalte aan (ultra) fijnstofdeeltjes. Dat is een voortdurend proces.

Ter toelichting; momenteel zijn er alleen fijnstofnormen voor de buitenlucht. Het gaat dan om PM10 en PM2,5. Voor de allerkleinste fijnstofdeeltjes bestaat nog geen norm.

Het in de school gemeten gemiddelde aan fijnstof tijdens de openingstijden van de school (tussen 07.30-18.30 uur) komt neer op:

-13 µg/m³ PM10 (wettelijke norm buitenlucht is 40 µg/m³) * en

– 5 µg/m³ PM2.5 (wettelijke norm buitenlucht is 25 µg/m³)**.

*  Ter vergelijking; het jaargemiddelde PM10 bedroeg in 2013 in Amsterdam 20-27 µg/m³.

(afhankelijk van het soort meetpunt; een stad- of achtergrondlocatie).

** Ter vergelijking; het jaargemiddelde PM22,5 bedroeg in 2013 in Amsterdam 14-17 µg/m³.

(afhankelijk van het soort meetpunt; een stad- of achtergrondlocatie).

Het FDRS-systeem heeft aangetoond wat het kan afvangen aan fijnstof. Daarnaast is tijdens de metingen gebleken dat de lucht in de school, -zelfs zonder het FDRS-systeem-, voldoet aan de wettelijke normen (voor de buitenlucht). Dit sluit ook aan bij luchtmetingen (stikstofdioxiode/NO2) die gedurende het gehele jaar door de GGD Amsterdam plaatsvinden in de gemeente.

Jacqueline de maa Nicole de lange Roland van Niekerk BAM Infratechniek Mobiliteit bvWethouder Jacqueline de Maa en directeur Nicole de Lange ontvangen het rapport met de resultaten van de fijnstofproef van de heer Roland van Niekerk van BAM Infratechniek Mobiliteit bv.

De proefopstelling hangt tot 18 december in de school. Weliswaar zonder meetapparatuur maar de fijnstofvanger is wel continu in bedrijf geweest om de stofdeeltjes uit te lucht te halen.

Het hele rapport is te lezen via www.ouder-amstel.nl

Comments are closed.