Oudergesprekken

Rapportgesprekken

In groep 1 vindt er een eerste contactgesprek plaats in de loop van het schooljaar. Aan het eind van groep 2 wordt een kleuter-rapport meegegeven en met u besproken. Kort nadat de kinderen hun rapport hebben gekregen vinden er rapportgesprekken plaats.

Vanaf groep 3 krijgt uw kind twee maal per jaar een rapport, te weten: in januari/februari en in juni. Dan vinden er dus ook twee maal per jaar rapportgesprekken plaats.

Oudervertelgesprekken

Tweemaal per jaar vindt er voor alle groepen een informatiegesprek plaats. Tijdens dit gesprek kunt u met de leerkracht praten over de ontwikkeling van uw kind(eren).