5 oktober staking onderwijs = leerlingen VRIJ

Beste ouders,

Op donderdag 5 oktober a.s. gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Nederland een dag staken. Onze school doet ook mee met de staking. Dit betekent dat onze school op deze dag gesloten zal zijn. Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kind(eren). Medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van de kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag, maar wij maken ons nog steeds veel zorgen. De grote werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het in de toekomst ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden. Om deze problemen bij politiek Den Haag onder de aandacht te brengen is er op 27 juni jl. een prikactie georganiseerd, waarbij het eerste uur van de dag geen les werd gegeven. Helaas heeft dit niet geleid tot concrete toezeggingen van de politiek. We horen in de media dat een nieuw kabinet van plan is om substantieel te investeren, maar we weten niet of dat werkelijk gaat gebeuren en of dat genoeg is om de salarissen substantieel te kunnen verhogen en de werkdruk voldoende te kunnen verlagen. Daarom willen de leraren / medewerkers hun eisen verder ondersteunen met een stakingsdag. Wij vragen om uw begrip voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Voor de toekomst van een mooi vak, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, de toekomst van uw en alle kinderen.