Nieuwe BSO aanbieder in nieuwe schoolgebouw

19th dec 2014

Kind&CoNieuwegein, 12 december 2014

Beste ouders/verzorgers van de Grote Beer,

Afgelopen dinsdagavond waren wij te gast op de Grote Beer om kennis te maken met u en vooral om u kennis te laten maken met ons als organisatie. Wij waren verheugd te merken dat er serieuze interesse was en er ook een aantal ouders aanwezig waren van kinderen op de A. Bekemaschool. Deze interesse vertaalt zich in de eerste aanmeldingen direct na afloop van de avond. Als u de avond heeft gemist of als u alles nog eens rustig wilt nalezen, dan vindt u onderaan deze brief diverse links naar relevante informatie en naar een kort filmpje over KMN Kind & Co.. Op de ouderavond en ook daarna hebben we van u diverse vragen ontvangen waarop we in deze brief graag antwoord willen geven.

Openstelling en pakketten BSO
In overleg met de Grote Beer hebben wij besloten de BSO ook open te stellen voor kinderen van de A. Bekema school omdat wij het in belang van kinderen uit de wijk vinden dat zij elkaar na schooltijd kunnen ontmoeten. Kinderen van de Grote Beer hebben wel voorrang bij inschrijving. Wij realiseren ons dat beide scholen een echt ander onderwijsconcept hanteren en sluiten aan bij het pedagogisch beleid van de Grote Beer en zullen de medewerkers introduceren in Positive Behavior Stimulation.
BSO Grote Beer is geopend tijdens:

Schoolweken: van 15.00 uur (of 12.00 / 12.15 op een lange dag) tot 18.30 uur.
Vakantieweken en studiedagen: van 07:30 tot 18.30 uur.

Bij ons kunt u kiezen voor afname van 52, 49 of 46 weken. Afgenomen vakantiedagen kunnen kosteloos ingezet (geruild) worden tegen studiedagen. Meer informatie over onze pakketten en overige voorwaarden vindt u op onze site of via de link ‘Welkom bij KMN Kind & Co’ onderaan deze brief.

Voorschoolse opvang (VSO)
Omdat direct bleek dat er interesse bestaat in het aanbod voor voorschoolse opvang, hebben wij besloten de voorschoolse opvang (VSO) per 1 maart 2015 te starten. Ook de VSO zal opengesteld worden voor kinderen van de Grote Beer en de A. Bekemaschool. De VSO is geopend van 07.30 tot 08.30 uur.

Start BSO Grote Beer
Wij starten 1 maart 2015 tegelijk met de school in het prachtige nieuwe gebouw. Wij realiseren ons dat dat best wat vraagt van school en ook van ons: een nieuw gebouw, nieuwe samenwerking en in ons geval ook een nieuw team. Toch denken wij dat het voor met name de kinderen fijn is om meteen op de nieuwe plek te kunnen starten. We zullen zoveel mogelijk extra menskracht inzetten tijdens de beginfase om alle nieuwe kinderen te ontvangen en te laten wennen.
Zodra wij van de gemeente bevestiging hebben gekregen van opname in het landelijk register kinderopvang zullen we u dat laten weten. Het nummer dat daar bij hoort heeft u nodig voor de belastingdienst.

Aanmelding en voorrang
U kunt zich aanmelden via www.kmnkindenco.nl. Kinderen van de Grote Beer krijgen voorrang bij plaatsing. Ook broertjes en zusjes van kinderen die bij onze organisatie een plek hebben, krijgen voorrang bij plaatsing.
Wij kunnen in de ruimtes die straks tot onze beschikking staan in ieder geval 30 kinderen per dag opvangen. Als de belangstelling groter is, dan zullen wij binnen het gebouw verder uitbreiden. Wij hebben met de schooldirectie afgesproken een wachtlijst zoveel mogelijk te voorkomen.

Activiteitenaanbod
Er zijn veel vragen gesteld over het activiteiten- en dienstenaanbod dat wij gaan bieden op BSO Grote Beer. Op al onze locaties hebben we ruime ervaring met het aanbieden van activiteiten. Zo bieden wij op diverse locaties huiswerkbegeleiding, zwemles of warme maaltijden aan. Activiteiten op het gebied van kunst en cultuur betreffen bijvoorbeeld: dramalessen, musicalworkshops en muzieklessen. Qua sport moet u denken aan bijvoorbeeld diverse balsporten, clinics, jiu jitsu, maar ook verschillende spelactiviteiten. We streven ernaar om zoveel mogelijk variëteit op te nemen in ons (nog te vormen) team, zodat we mensen met een creatieve achtergrond en mensen met sportieve affiniteit in huis hebben. Als we de expertise zelf niet hebben, zoeken we aansluiting bij specialisten buiten de organisatie. Wij willen vooral ook u als ouders en kinderen de kans geven ons te laten weten waaraan behoefte is.

Nieuwe medewerkers
Wij zijn gestart met de werving van pedagogisch medewerkers voor BSO Grote Beer. Hierbij overwegen wij ook mensen van onze eigen locaties over te plaatsen, om zo een mix te krijgen van mensen die Duivendrecht goed kennen en medewerkers die ervaring binnen onze organisatie hebben. Mocht u mensen kennen die mogelijk interesse hebben om bij ons te werken, dan kunt u ze verwijzen naar onze website voor meer informatie. Daarnaast bieden wij ook medewerkers van KiD de gelegenheid te solliciteren naar deze functie om, indien passend bij ons aannamebeleid, een vast gezicht voor de kinderen te kunnen bieden.

Oudercommissie
Wellicht nog wat vroeg, maar mocht u interesse hebben om zitting te nemen in de oudercommissie dan kunt u zich melden bij clustermanager Pam Comfurius (p.comfurius@kmnkindenco.nl)

Vragen?
Als u vragen heeft over BSO Grote Beer, dan kunt u contact opnemen met Pam Comfurius op p.comfurius@kmnkindenco.nl of via telefoonnummer 06 – 814 269 40.
Als u vragen heeft over onze voorwaarden of over planning en plaatsing, dan kunt u contact opnemen met planning@kmnkindenco.nl of bellen naar 030 – 600 4750.
Aanstaande donderdag om 08:15 -09:00 uur is Pam Comfurius aanwezig op de Grote Beer, mocht u prijs stellen op persoonlijk contact.
Zodra we meer informatie hebben die voor u relevant is laten we u dat weten.
Wij verheugen ons op een goede samenwerking met de Grote Beer, ouders en vooral de kinderen.

Met vriendelijke groet,

Willemijn Klop
KMN Kind & Co
Regiomanager

Klik op de onderstaande links voor meer informatie
>> Presentatie 9 december 2014 – BSO Grote Beer
>> Introductiefilmpje KMN Kind & Co
>> Jaarverslag 2013 – KMN Kind & Co
>> Algemene voorwaarden voor Kinderopvang
>> Welkom bij KMN Kind & Co (kennismakingsboekje)
>> Algemeen pedagogisch beleid KMN Kind & Co
>> Zomerthema BSO 2014: ‘Groen moet je doen’

Comments are closed.