Activiteiten (schooljaar 2017-2018)

Activiteit Datum / Periode
Informatieavond 14 september 2017
Schoolkamp 26 september 2017 t/m 29 september 2017
Kinderboekenweek 04 oktober 2017 t/m 13 oktober 2017
Dag van de leraar 05 oktober 2017
Schoolfotograaf 05 oktober 2017
Schoolfotograaf broertjes/zusjes 06 oktober 2017
Oudervertelgesprekken 09 oktober 2017 t/m 13 oktober 2017
Versier avond Sinterklaas 17 november 2017
Sinterklaasviering 05 december 2017
Versier-avond Kerst 08 december 2017
Kerstviering 20 december 2017
Rapportgesprekken 19 januari 2018 t/m 23 januari 2018
Cito/ Eindtoets 17 april 2018 t/m 19 april 2018
Koningsspelen 26 april 2018
Cito/ Entreetoets 15 mei 2018 t/m 17 mei 2018
Sportdag 26 juni 2018
Rapportgesprekken 09 juli 2018 t/m 13 juli 2018
BBQ groep 8 13 juli 2018
Afscheidsmusical groep 8 17 juli 2018
Wen-ochtend groepen 3 t/m 8 17 juli 2018
Uitzwaaien groep 8 19 juli 2018